DE COCONUT

Toneelvereniging De Vlasbloem

 brengt De Coconut, een stuk van en in een regie van Jan Geers.

De Coconut was in de tachtiger jaren een café in de uitgaansbuurt rond het Apostelplein. Het beleefde toen zijn hoogdagen.

De Vlasbloem brengt je terug naar de jaren tachtig in Sint-Niklaas. Plaatselijk breigoedfabrikant Ronny De Schepper is een exponent van de Millet-generatie. Een echte Sintniklazenaar die werkt in het breigoedfabriek van zijn vader. Soms raast hij met de Porsche van zijn vader door de straten van Sint-Niklaas. Hij pendelt tussen Bad Michel, de Coconut en de Steeg op zoek naar vrouwen en genot. Hij koopt zijn kleren liefst bij Tiffanys in de Stationsstraat.

De Coconut is een komedie over mensen die boven hun stand leven. 

Een allegorisch verhaal over uiterlijk vertoon. 

Ben je benieuwd en wil je al kaarten bestellen?

€ 12.00 aan de kassa 

€10.00 Voorverkoop, groepen +15, 60 +

€ 6.00 studenten -26

€ 2,50 kansenpas (met cultuurcheque)

Dan kan je dit al telefonisch op het nummer 0471 83 22 13 (telefoon of sms) of via mail: reservaties.vlasbloem@scarlet.be.

Voorverkoop: na reservatie, storten op rekeningnummer BE81 7376 1710 2424 van toneelvereniging De Vlasbloem met vermelding van uw naam en de datum van de voorstelling.