"GOD"

Toneelvereniging De Vlasbloem

 brengt “GOD”, een stuk van Woody Allen in een regie van Peter Bolssens.

“GOD” gaat over twee oude Grieken die er niet in slagen een passend einde te bedenken voor een theaterstuk dat bijna in première gaat.

Het publiek kijkt naar een toneelstuk, waarin een toneelstuk in elkaar wordt geflanst en wordt daar op de één of andere manier bij betrokken.

De schrijver van het Griekse stuk worstelt met een ‘writers block’ en gaat te rade bij acteurs en publiek, waardoor fictie en realiteit op een absurde manier in elkaar overvloeien.

De vraag is of er een god bestaat, of de mensen in het publiek echte mensen zijn, dan wel of zij ook maar een rol spelen. Wie is echt zichzelf en wie is ‘fake’? Wat is het effect als bepaalde handelingen in een andere tijdsgeest worden geplaatst?

Een echt antwoord op deze vragen krijgen we niet, hoogstens een aanzet tot een antwoord, wat meestal uitmondt in komische situaties. De humor is zowel visueeel als verbaal te genieten.

Wie een klassiek stuk verwacht met een begin, een midden en een einde, zal bedrogen uitkomen. Wie open staat voor leuke woordspelingen en absurde wendingen in een verhaal dat weinig steek houdt, zal genieten van de ongedwongen hilariteit van “GOD”.

Ben je benieuwd en wil je al kaarten bestellen?

€ 14.00 aan de kassa 

€12.00 Voorverkoop, groepen +15, 60 +

€ 6.00 studenten -26

€ 2,50 kansenpas (met cultuurcheque)

Dan kan je dit al telefonisch op het nummer 0471 83 22 13 (telefoon of sms) of via ons formulier

Voorverkoop: na reservatie, storten op rekeningnummer BE81 7376 1710 2424 van toneelvereniging De Vlasbloem met vermelding van uw naam en de datum van de voorstelling.