50 JAAR "DE VLASBLOEM"

 Op 12 mei 2023 starten we met de festiviteiten rond ons jubileumjaar “50 jaar De Vlasbloem”.

We laten dit gouden jubileum niet zomaar voorbijgaan!

Er zijn een heleboel festiviteiten gepland en daarover ga je op deze bladzijde alles te weten komen.

Zodra de details hierover vastgelegd zijn, zal je deze verder op deze bladzijde te weten komen.

 


Onze Prosperafdeling doet zijn duit in het zakje met de productie Schafttijd op 27, 28 en 29 april 2023.

Meer info …


Op 12 mei 2023 om 19.30 uur hebben we  een feestelijke avond voor al wie bij onze vereniging betrokken is/was, waarop we heel wat meer zullen te weten komen over dit feestjaar. Deze avond is georganiseerd in samenspraak met het Stadsbestuur van Sint-Niklaas.


Op 9, 10 en 11  september 2023 vindt er in ons Kunstencentrum een tentoonstelling plaats over

50 jaar De Vlasbloem.

Vrije ingang … de foyer zal geopend zijn!


Op 15 oktober 2023 komt de Italiaanse toneelgroep TeatroImmagine met De koopman van Venetië naar ons Kunstencentrum. 21 jaar geleden waren ze te gast in De Klavers te Belsele, één jaar later, 20 jaar geleden dus, stonden ze reeds een eerste keer in ons Kunstencentrum op de planken. Redenen genoeg om hen opnieuw uit te nodigen!

Meer info …


In het najaar staat een feestelijke jubileumproductie Minor Swing in een regie van Eric Meirhaeghe op stapel.

Meer info …