50 JAAR "DE VLASBLOEM"

 Op 12 mei 2023 starten we met de festiviteiten rond ons jubileumjaar “50 jaar De Vlasbloem”.

We laten dit gouden jubileum niet zomaar voorbijgaan!

Er zijn een heleboel festiviteiten gepland en daarover kan je op deze bladzijde alles te weten komen.


Onze Prosperafdeling deed zijn duit in het zakje met de meer dan gesmaakte productie Schafttijd op 27, 28 en 29 april 2023.


Op 12 mei 2023 om 19.30 uur hadden we  een feestelijke avond voor al wie bij onze vereniging betrokken is/was, waarop we heel wat meer te weten zijn komen over dit feestjaar. Deze avond was georganiseerd in samenspraak met het Stadsbestuur van Sint-Niklaas.


Op 9 en 10 september 2023 vond er in ons Kunstencentrum een tentoonstelling plaats over

50 jaar De Vlasbloem.


Op 15 oktober 2023 kwam de Italiaanse toneelgroep TeatroImmagine met De koopman van Venetië naar ons Kunstencentrum. 21 jaar geleden waren ze te gast in De Klavers te Belsele, één jaar later, 20 jaar geleden dus, stonden ze reeds een eerste keer in ons Kunstencentrum op de planken. Redenen genoeg om hen opnieuw uit te nodigen!

Het was een meer dan geslaagde avond.


In het najaar staat een feestelijke jubileumproductie Minor Swing in een regie van Eric Meirhaeghe op stapel.

Meer info …


 

Cookies

We use cookies to ensure you have the best experience, improve functionality and performance, personalize ads, and analyze traffic. By clicking ‘Accept & close,’ you agree to our use of cookies. Visit our Cookie Policy.